Home » Słownik Forex » Bid Price (Bid)

Bid Price (Bid)

Bid Price (czasami nazywane po prostu Bid) jest w odróżnieniu od Ask Price ceną, po której rynek jest gotowy kupić od nas daną walutę. Jeśli chcemy więc zarobić powinniśmy patrzeć na cenę Bid Price w taki sposób, aby jak najbardziej przewyższała sumę Ask Price + Spread brokera. Po cenie Bid Price możemy więc sprzedać jakąś walutę. W parze walutowej wartość tę znajdziemy po lewej stronie kwotowania.

Przykład:

Kwotowanie EUR/CHF wynosi 1,2101 / 1,2105 – oznacza to, że cena Bid Price (po jakiej możemy sprzedać dany instrument – w tym przypadku 1 euro za 1,2101 franka szwajcarskiego).

Powiązane tagi: , ,