Home » Analiza techniczna » Poziom wsparcia i oporu

Poziom wsparcia i oporu

Istnieją dwie podstawowe linie trendu, które musimy się nauczyć wyznaczać i odczytywać, aby móc przewidywać zmiany kursów walut, lub instrumentów, w które zamierzamy inwestować. W tej lekcji dowiesz się, czym jest poziom wsparcia i oporu i czym różni się od linii wsparcia i oporu (to dwie różne rzeczy).

Analizując dowolny wykres w programie typu Meta Trader z pewnością zauważasz pewne trendy (czy też kanały trendów), w których widoczne są zdecydowane punkty maxymalne i minimalne tak jak na poniższym wykresie.

Wsparcie i opór

Powyżej przedstawiono przykładowy fragment wykresu znajdującego się w rynku byka, czyli tzw hossie.

Zaznaczono na nim dwie rzeczy:

  • Na zielono wyróżniono linie wsparcia, czyli takie punkty, w których wykres osiąga lokalne minimum i „wspiera się” na takiej linii, czy też „odbija” się od niej w górę
  • Na czerwono wyróżniono linie oporu, czyli punkty, gdzie wykres osiąga lokalne maxima i „napotyka opór”, odbijając się w dół

Kiedy więc wykres zmierza ku górze i odbija się w dół, najwyższy punkt jaki osiąga jest oporem, a gdy zmierza w dół i odbija się w górę najniższy punkt jest wsparciem. Jeśli wykres przedstawia bessę (rynek niedźwiedzia), to sytuacja jest dokładnie odwrotna.

To co istotne to fakt, że poziomy wsparcia i oporu nie są konkretnymi liczbami. Stanowią one jedynie pewną pomoc w zobrazowaniu ogólnego trendu rynku. To co pozwalają one określić, to czy dany instrument w danym odcinku czasu przestał, lub zaczął zyskiwać/tracić na wartości.

W zależności od tego, czy przeglądamy wykres pięciominutowy, godzinny, czy dzienny warto zacząć od wyznaczania swoich linii od największych jednostek czasowych. Zaczynając od wykresów o najmniejszym interwale czasowym na wykresach o większych interwałach prawdopodobnie zobaczymy jedną grubą linię (ponieważ wszystkie połączą się w jedną).

Linie wsparcia i oporu warto zostawić na dłuższy okres (nie usuwaj ich, gdy kończysz transakcje!). Dzięki temu będziesz w stanie określić wsparcia i opory na nieco dłuższym odcinku czasowym i prawdopodobnie zauważysz, że niektóre z nich zaczynają się pokrywać, a to może być istotny znak do tego, że dany poziom zostanie niebawem przebity. Pokazuje to na przykładzie zrzut wykresu z programu Meta Trader.

Wsparcie i opór w programie MetaTrader4

Widoczne czerwone linie wyznaczają wsparcie i opór w określonym okresie czasu – jak widać robione jest to dosyć intuicyjne na podstawie połączenia wierzchołków znajdujących się na jednym poziomie. Widoczne jest też wyraźne przebicie poziomu oporu – w późniejszym czasie nauczymy się określać jak przewidzieć takie sytuacje.

Powiązane tagi: