Home » Analiza fundamentalna » Najważniejsze czynniki

Najważniejsze czynniki

Czas omówić najważniejsze czynniki, które maja wpływ na badanie rynku forex za pomocą analizy fundamentalne. Oczywiste bowiem jest, że nie można w nim brać pod uwagę każdego szczegółu – zawsze znajdziemy elementy, których wpływ na sytuację rynkową będzie dużo większy niż innych.

Stopa procentowa

Jest to jeden z podstawowych mierników rozwoju danego kraju, a co za tym idzie ma ogromny wpływ na kursy walut. W ogólności im lepsza kondycja danego państwa, tym lepszy kurs. Dzieje się tak dlatego, że inwestorzy widząc stabilną, lub polepszającą się sytuację np. Polski zaczną inwestować swoje środki właśnie w PLN.

Sytuacja rynku pracy

Współczynnik bezrobocia chyba najlepiej obrazuje to, czy dany kraj rozwija się, a jeśli to robi to w jakim tempie. Ważne jest też to w jakim sektorze zatrudniani są ludzie, bowiem 5% bezrobocia w kraju, gdzie głównym sektorem gospodarki jest rolnictwo wcale nie oznacza, że jest to sytuacja lepsza od kraju z 15% bezrobociem, gdzie zdecydowanie przeważaną usługi (branża IT, komunikacja, wysoko specjalizowany przemysł).

Deficyt budżetowy

Obecnie niemal każdy kraj posiada większy, lub mniejszy deficyt budżetowy, czyli jego wydatki przewyższają od dochodów. Ważne jest jednak jego tempo wzrostu – mówi nam to w jakiej sytuacji jest gospodarka danego kraju – im szybciej rośnie deficyt, tym sytuacja jest słabsza i prawdopodobnie sprawi to „ucieczkę” inwestorów.

Wzrost gospodarczy (w tym PKB)

W ujęciu długofalowym warto śledzić ten miernik, szczególnie jeśli chcemy otwierać pozycje długie na stosunkowo długi okres czasu. Wzrost gospodarczy mówi o tym o ile wzrosła roczna produkcja dóbr i usług i jak nie trudno się domyślić również w tym przypadku więcej oznacza lepiej.