Home » Analiza fundamentalna » PKB – Produkt Krajowy Brutto

PKB – Produkt Krajowy Brutto

PKB, czyli produkt krajowy brutto (ang. gross domestic product – GDP) jest jednym z podstawowych i zarazem najważniejszych czynników określających kondycję danego rynku, łącząc w sobie wartość wytworzonych dóbr i usług w danej gospodarce. Z punktu widzenia inwestora Forex jest to jeden z najsilniejszych czynników analizy fundamentalnej, który warto brać pod uwagę analizując rynek.

PKB jest tak naprawdę sumą wielu różnych czynników, w tym:

  • wydatków konsumpcyjnych
  • wydatków przedsiębiorstw
  • zmiana zapasów
  • eksport i import

Wysoki wskaźnik PKB jest zazwyczaj sygnałem do tego, że kondycja danej gospodarki jest dobra. Jest to najczęściej skutkiem dobrej wzrostu produkcji, pozyskanie wielu nowych inwestycji zagranicznych. Zbyt długi i wysoki wzrost PKB może jednak doprowadzić do tzw. presji inflacyjnej, czyli sytuacji, w której oczekuje się podniesienia stóp procentowych co powinno odbić się wzrostem wartości waluty. Odwrotną sytuacją jest długotrwały spadek wartości PKB, który może prowadzić do recesji.

Produkt krajowy brutto jest krytykowany przez wiele osób, które uważają, że jest to raport, który tak naprawdę nie obrazuje rzeczywistej kondycji gospodarki, ponieważ jest w nim pomijanych bardzo dużo istotnych aspektów (jak choćby praca w szarej strefie). Nie oddaje on również zróżnicowania dochodów obywateli różnych klas społecznych – grupa osób może sprawiać, że wysokość PKB danego kraju będzie bardzo wysoka, gdy w rzeczywistości większość państwa żyje w ubóstwie.

Poniżej znajduje się wykres, na którym przedstawiono wykres zmiany PKB w okresie kilkudziesięciu ostatnich lat dla krajów takich jak Polska, Irlandia, Niemcy oraz Wielka Brytania.

PKB - projekt Krajowy Brutto

Powiązane tagi: ,