Home » Analiza fundamentalna » O czym mówi analiza fundamentalna?

O czym mówi analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna stanowi bardzo dobre źródło wnioskowania do inwestowania, warto więc się dowiedzieć jakie są najważniejsze elementy na nią wpływające i o czym one mówią. W odróżnieniu od analizy technicznej analiza fundamentalna nie opiera się na przykład o to jak wygląda obecny wykres pary walutowej, więc tak naprawdę znajduje ona zastosowanie głównie w połączeniu ich razem.

Weźmy na przykład pod uwagę sytuację, w której na podstawie kalendarza ekonomicznego dowiedzieliśmy się o tym, że nastąpi wzrost zatrudnienia w USA – można więc wnioskować, że wzrośnie wartość USD. Co jednak, gdy w ciągu całego dnia utrzymuje się ogólny silny trend spadkowy, czy będzie to wystarczający sygnał dla odbicia? Niekoniecznie – należy wziąć pod uwagę także mniejsze, poboczne sygnały.

Analiza fundamentalna jest tak naprawdę złożoną funkcją wielu czynników fundamentalnych, czyli między innymi:

  • Wzrost gospodarczy – mówi o potencjale gospodarczym danego kraju, podstawowa miara ekonomiczna
  • Sprzedaż detaliczna – rynek sprzedaży w danym kraju
  • Produkcja przemysłowa – w tym wydobycie zasobów naturalnych, rozwój gałęzi przemysłowej
  • Indeks cen towarów i usług (CPI)

Jak widać, nie wystarczy czekać na moment, kiedy to w USA ogłoszona zostanie informacja o wzroście zatrudnienia, ponieważ równocześnie może drastycznie spaść sprzedaż, lub wzrosnąć ceny towarów i usług. Dobra analiza fundamentalna przewiduje wszystkie takie sytuacje.

Powiązane tagi: , , , ,